Zapraszamy firmy informatyczne do składania ofert

W związku z otrzymaniem przez nas dofinansowania projektu:
Automatyzacja procesów monitorowania maszyn systemem SRT wraz z automatyzacja procedur serwisowych

zapraszamy firmy informatyczne do składania ofert na wykonanie oprogramowania dedykowanego.

Nabór ofert zakończony. Dziękujemy za wzięcie udziału.

PARP