Przekształcenie w sp. z o.o.

1 lipca br. nastąpiło przekształcenie firmy w sp. z o.o.