Usprawnienie działania systemu SRT

Projekt pod nazwą: Usprawnienie działania systemu SRT służącego do monitoringu oraz kontroli kosztów użytkowania wszelkiego typu pojazdów i maszyn roboczych

został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby na lata 2007-2013

Beneficjent: SRTime Sp.J.

Wartość projektu : 160 000 zł

Wartość dofinansowania: 96 000 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl